מיכל גינזבורג

רח' רש"י 8, רמת השרון

טלפקס: 03-5496114

טלפון נייד: 052-6590404

m_design@zahav.net.il